x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitettu opintokokonaisuus tuottaa valmiuksia toimia kirjastonhoitajan tehtävissä erityyppisissä kirjastoissa.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- omaa teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kirjastoammatillisissa tehtävissä.
- kykenee osallistumaan kirjastojen kehittämisestä käytävään keskusteluun.
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana.

Sisältö

Kirjasto- ja tietopalvelujen teoreettista tarkastelua ja ammatillista osaamista vahvistavia opintojaksoja. Valinnaisia informaation tallennuksen, välityksen ja haun opintojaksoja. Valinnaisia informaatio- ja medialukutaidon opintojaksoja.

1) Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 15 op
Suoritettava 3 opintojaksoa seuraavista:

ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää, 5 op
ITIP2 Tietokäytännöt, 5 op
ITIP3 Internet ja interaktiivinen media, 5 op
ITIP4 Pelit ja leikillisyys, 5 op
ITIP5 Tutkiva opiskelu, 5 op

2) Pakolliset aineopinnot 10 op

ITIA01 Verkkomedian suunnittelu, 5 op
ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet, 5 op

3) Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 20 op. Jos opiskelija suorittaa ITIA02 Työssäoppiminen 10 op, opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee 65 op.
Suoritettava 4 opintojaksoa seuraavista:

ITIA02 Työssäoppiminen, 10 op
ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta, 5 op
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito, 5 op
ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti, 5-10 op
ITIA4 Tiedonhaun perusteet, 5 op
ITIA6 Palvelujen kehittäminen ja asiantuntijuus, 5 op
ITIA7 Pelit ja internet yhteiskunnassa, 5 op
ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot, 5?25 op

4) Kirjasto- ja tietopalvelujen suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 15 op
Suoritettava 3 opintojaksoa seuraavista:

ITIS21 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri, 5 op
ITIS22 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö, 5 op
ITIS23 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka, 5 op
ITIS24 Kirjasto ja tietopalvelujen suunnittelu ja arviointi, 5 op
ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot, 10 op
ITIS35 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri HUOM! Lisätty valikoimaan 2017 alusta.
ITIS5 Syventävien opintojen muu valinnainen opintojakso 1-30 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö