x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoitus on perehdyttää opiskelija tietokäytäntöjen osaamisalueisiin samalla sallien suuntautuminen opiskelijan omien valintojen ja painopisteiden mukaisesti. Opintokokonaisuus tarjoaa perusvalmiudet toimia julkisen ja yksityisen sektorin kirjasto- ja tietopalveluissa informaatikkona. Opiskelija saa valmiuksia alan koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- omaksuu nopeasti käytännöt hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä
- ymmärtää tietokäytäntöjen, erityisesti tiedonhaun ja -hankinnan prosessien, ominaispiirteitä
- pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tietokäytäntöihin parhaiten soveltuvat tiedonlähteet sekä kehittämään keinoja niiden käyttöön
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

Sisältö

Tiedon organisointi, tiedonhaku, verkkomedian suunnittelu, kirjastojen toiminta ja palvelut, uudet lukutaidot ja pedagogiikka.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

ITIA11 kirjallisuusopinnot -opintojakson kirjapaketeista voidaan suorittaa:
a) Organisaatioiden tiedonhallinnan essee/lukupiiri
b) Tietokäytännöt
c) Tiedonhaun kirjatentti I
d) Informaatiolukutaito ja sen opetus
e) Medialukutaito

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus

Suoritettava ITIP2 ja ITIA4. Lisäksi valitaan vähintään kolme opintojaksoa muista.
ITIP2 Tietokäytännöt, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö