x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari, 10 op

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutusseminaariin osallistuminen antaa valmiudet tieteellisten esitysten tekemiseen, esittämiseen ja kommentoimiseen. Se myös antaa valmiuksia puolustaa omaa tutkimustaan sekä muokata tutkimusta annetun palautteen perusteella.

Sisältö

Opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti oman oppiaineensa ja/tai tutkimusohjelmansa jatkokoulutusseminaareihin. Opintosuorituksiin voidaan sisällyttää osallistumiset väitös- ja lisensiaatintutkimusten tarkastustilaisuuksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, joihin osallistumisesta tulee laatia raportti.

Jatkotutkimussuunnitelmaa sekä tutkimustyön etenemistä on esiteltävä säännöllisesti ohjaajan kanssa sovittavissa jatkokoulutusseminaareissa.

Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelma hyväksytään tohtoriopinto- tai tutkijaseminaarissa.

Ennen väitöskirjan julkista tarkistamista tohtoriopiskelijalla on mahdollisuus puolustaa väitöskirjaansa jatkokoulutusseminaarissa järjestetyssä väittelyn harjoittelussa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Jatkokoulutusseminaari

DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari, 10 op
Johtamiskorkeakoulu