x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKKB Tieteenteorian ja metodologian opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Tieteenteorian opinnot suoritettuaan opiskelija hahmottaa tutkimusalaansa liittyvän yleisen tieteenteoreettisen ajattelun ja tuntee sen tärkeimmät ajattelijat.

Metodologian opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä oman tutkimuksensa kannalta perustellut metodologiset valinnat sekä tuntee tieteenalansa metodologiset käytännöt laajasti. Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä mielekkäästi ja monipuolisesti.

Sisältö

Tieteenteorian ja metodologian opintoihin suoritetaan pakollisina opintoina tutkimusetiikan kurssi (4 opintopistettä) ja tieteenfilosofian kurssi. (3 opintopistettä)

Tieteenteorian ja metodologian opinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista tieteenteorian ja metodologian opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Tieteenteorian ja metodologian opinnot

TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
Johtamiskorkeakoulu