x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
- kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan syventävät opinnot

Pro gradu -opinnot 50 op
ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotieteiden yksikkö