x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJ4 Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti oman oppiaineensa ja tutkimusaiheensa sisällöt, sekä tuntee kattavasti tutkimusaiheensa kannalta relevantin sivuaineen sisällöt. Opintoihin tulee sisällyttää tutkimusetiikan opintoja vähintään 2 op. Muut opinnot koostuvat erikseen ohjaajan kanssa sovittavista opinnoista, jotka tukevat monitieteisesti oman tutkimuksen tematiikkaa.

Sisältö

Esimerkiksi seminaarit, lukupiirit, esseet, artikkelit, kirjallisuuskatsaukset, toisen oppiaineen syventävät opinnot tai muiden oppiaineiden opintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot

TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö