x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJ2 Teoria- ja metodiopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median, musiikin ja teatterin tutkimukseen liittyvää teoreettista ja metodologista keskustelua laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Hänelle on muodostunut näkemys tieteenalansa luonteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen merkityksestä tässä prosessissa.

Sisältö

Teoria- ja metodiopinnot voidaan suorittaa esimerkiksi tutkimusaiheeseen liittyvillä tenteillä, esseillä, lukupiireillä tai Tampereen yliopiston tutkijakoulun kursseilla. Niihin voi kuulua esimerkiksi tieteenfilosofisia opintoja tai ne voidaan suorittaa tieteellisillä artikkeleilla, jotka eivät sisälly väitöskirjaan. Myös muut suoritustavat, kuten omasta tutkimusaiheesta opettaminen tai luentopassisuoritukset ovat mahdollisia. Teoria- ja metodiopintojen suorituksista sovitaan ohjaajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö