x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tohtoriopinnot, 30– op

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu yleisistä tutkijan taidon opintojaksoista ja tieteenalakohtaisista opinnoista. Opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Kokonaisuuteen kuuluu pakollisena etiikan opintojakso, mutta muuten yksityiskohtainen sisältö sovitaan yhdessä tohtoriopiskelijan ohjaajan kanssa jo opintojen alkuvaiheessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tohtoriopinnot

TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
BioMediTech