x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYT Sosiaalitieteiden klassikot, 0–15 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteiden klassikoiden ajatteluun ja oppihistoriallisiin jatkumoihin. Teemakokonaisuus on suunniteltu niin, että opiskelija voi keskittyä joko oman opintosuuntansa klassikoiden ajatteluun, tai perehtyä laajemminkin sosiaalitieteiden klassikoihin.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on käsitys joistakin oppialansa klassikoista ja heidän käsitteellisen ajattelunsa ydinkohdista. Opiskelija osaa suhteuttaa omia tutkimuskysymyksiään ja nykypäivän tutkimusta joihinkin tutkimusalansa klassikoiden ajatteluun.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteiden oppihistoriallisiin jatkumoihin ja klassikoiden ajatteluun. Opiskelija voi suorittaa tästä osiosta 1 - 3 opintojaksoa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden klassikot

Suoritettava 0–15 opintopistettä
SOST10.3 Sosiologian klassikot, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö