x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalitieteiden alat I valinnaisina opintoina, 15–20 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden alat I valinnaisina opintoina

Sosiaalitieteitä valinnaisina opintoina opiskelevat suorittavat 3-4 opintojaksoa. Jos valitaan tästä kohdasta 3 opintojaksoa, suoritetaan lisäksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso (5 op).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
School of Social Sciences and Humanities