x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKTEEMA Bioteknologian teemat, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi opiskella bioteknologian teemoja yhdestä tai useammasta aihealueesta. Teemaopinnot syventävät yleistä bioteknologista osaamista sekä tukevat kandidaatin tutkielman ja pro gradu -työn laatimista.

Sisältö

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelija voi halutessaan sisällyttää bioteknologian teemojen opintoja kandidaatin tutkinnon opintoihinsa valinnaisina opintoina sekä maisterin tutkinnon opintoihinsa valinnaisina opintoina. Näiden ohella opiskelijat voivat opiskella mitä tahansa tutkinnon tavoitteisiin soveltuvia opintoja Tampereen yliopiston tai Tampereen teknillisen yliopiston opetustarjonnasta, ja sisällyttää niitä opintoihinsa valinnaisina opintoina.

Opiskelija voi opiskella teemoista myös yksittäisiä opintojaksoja, mutta teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 op:een tai tätä laajemmista opinnoista.

Katso SISin tietotekniikkaa ja/tai matematiikkaa valinnaisina opintoina sekä vastaava TTY:n sivuainekokonaisuudet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

BioMediTech
avaa kaikki

Bioteknologian teemat

Suoritettava 0–3 allaolevaa
BTKOHJ Ohjelmoinnin opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BTKMAT Matematiikan ja tilastotieteen opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BTKFYS Fysiikan opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BioMediTech