x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntateoria, 15–40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään sosiaalitieteiden teoreettisiin perusteisiin, yhteiskuntateorian klassikoihin ja nykyvirtauksiin sekä oppihistoriallisiin jatkumoihin. Teemakokonaisuudessa opiskelija voi perehtyä sekä oman opintosuuntansa klassikoiden ajatteluun että laajemminkin sosiaalitieteiden klassikoihin sekä politiikan teoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on käsitys yhteiskuntateoreettisista kysymyksenasetteluista sekä joistakin yhteiskuntateorian klassikoista ja heidän käsitteellisen ajattelunsa ydinkohdista. Opiskelija osaa suhteuttaa omia tutkimuskysymyksiään ja nykypäivän tutkimusta joihinkin tutkimusalansa klassikoiden ajatteluun.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään yhteiskuntateoreettisiin kysymyksenasetteluihin, sosiaalitieteiden oppihistoriallisiin jatkumoihin, ja klassikoiden ajatteluun sekä filosofisiin perusteisiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Teemakokonaisuus on suunniteltu pääsääntöisesti maisteriopintojen osaksi, mutta opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös osana aineopintojen valinnaisia opintoja sekä jatko-opintoja. Teemakokonaisuutta koordinoi filosofia, eri osioista vastaavat eri oppiaineet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiskuntateoria

Suoritettava 15–40 opintopistettä
YKYT Sosiaalitieteiden klassikot 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö