x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintojaksot, 0–15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopintojaksot

Suoritettava 0–15 opintopistettä
0-15 opintopistettä syventävien opintojen kokonaisuudesta voi halutessaan suorittaa alla olevalta aineopintojen listalta. Muiden erikseen sovittavien aineopintojen sopivuus tulee varmistaa opintokoordinaattorilta tai matematiikan professorilta.
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op
MTTMA12 Lukualueet, 5 op
MTTMA16 Lukuteoria, 5 op
Informaatiotieteiden yksikkö