x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen, 210 op

Osaamistavoitteet

Biolääketieteen ja bioteknologian alalta laadittavan väitöskirjan tulee osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä tutkimusalaan ja kykyä tuottaa itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa.

Sisältö

Itsenäinen tutkimustyö tutkimussuunnitelmineen ja väliraportteineen sekä tutkimustyön puolustaminen julkisessa väitöstilaisuudessa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Käytössä on kolme arvolausetta: hylätty, hyväksytty ja kunniamaininnalla hyväksytty. Vain poikkeuksellisen korkeatasoisesta väitöskirjasta annetaan arvosana kunniamaininnalla hyväksytty. Kaikilta asiantuntijoilta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) pyydetään arvosanaehdotusta lausunnon yhteydessä. Kunniamainintaa voidaan ehdottaa väitöskirjalle, joka valtakunnallisesti kuuluu oppialansa parhaimmistoon (parhaaseen 5–10 %:iin) ja jossa väittelijän oma innovatiivinen panos on huomattavan suuri. Johtokunta hyväksyy väitöskirjan vastaväittäjän ja esitarkastajien lausuntojen sekä arvosanaehdotuksen perusteella. Jos vastaväittäjä ja vähintään yksi esitarkastaja esittävät kunniamainintaa, johtokunta voi hyväksyä väitöskirjan kunniamaininnalla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen

BioMediTech