x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tohtoriopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija muun muassa yleisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimuksen suunnitteluun ja tulosten arviointiin ja julkaisemiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tutkimustyön eettisiin perusteisiin. Ohjaajan kanssa sovittavien tohtoriopintojen tavoitteena on syvällinen perehtyminen oman tutkimusalan tietoihin ja tutkimusmenetelmiin, sekä tutkimusalan kehityksen seuraaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen yksikkö
avaa kaikki

Tohtoriopinnot

Yleiset tutkijan taidot 6–10 op
Suoritettava 6–10 opintopistettä
Opiskelijan tulee koostaa kuuden opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää tutkimusetiikan kurssin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja/tai viestintään perehdyttävän kurssin. Opiskelija voi valita kurssit alla olevasta listasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ12 Research Ethics, 1–10 ECTS
TAYJ031 Scientific Communication, 1–10 ECTS
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Academic Writing, 1–10 ECTS
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
Lääketieteen yksikkö