x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen opintoja (avoin yliopisto-opetus)

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen yhteydessä.

Sisältö

Matematiikan tai tilastotieteen opintokokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja valinnan mukaan.

Lisätiedot

Vuosittainen opetustarjonta päätetään erikseen kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen opintoja (avoin yliopisto-opetus)

Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 25 op
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnainen muu tilastotieteen opintojakso, joka sopii opintosuunnitelmaan ja tutkintoon. Suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät tai Tilastolliset ohjelmistot.
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 35 op
Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Jos jokin kursseista sisältyy perusopintokokonaisuuteen, suoritetaan tilalle 5 op kohdasta Muut opintojaksot.
Muut opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Informaatiotieteiden yksikkö