x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus), 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita ja niiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa laatia yksinkertaisia tietokoneohjelmia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää yksinkertaisia tietokantoja
- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet ja osaa tehdä heuristisia käytettävyysarvioita
- tuntee perusasiat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintojakson tietojen kohdalla mahdollisesti mainitut opinnot

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, maksut): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/sis/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Opintojaksojen nimet alla toimivat linkkeinä jaksojen tarkempiin tietoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus)

Informaatiotieteiden yksikkö