x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Avoin yliopisto-opetus

Sisältö

Tähän osioon on koottu tietoa informaatiotieteiden yksikön suunnitellusta avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2015-2018 aikana. Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

Matematiikan ja tilastotieteen opintoja (avoin yliopisto-opetus)
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 25 op
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnainen muu tilastotieteen opintojakso, joka sopii opintosuunnitelmaan ja tutkintoon. Suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät tai Tilastolliset ohjelmistot.
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 35 op
Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Jos jokin kursseista sisältyy perusopintokokonaisuuteen, suoritetaan tilalle 5 op kohdasta Muut opintojaksot.
Muut opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Tietojenkäsittelytieteiden opintoja (avoin yliopisto-opetus)
Informaatiotieteiden yksikkö