x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan opintojaksot, 20 op

Lisätiedot

Valinnaiseksi jaksoksi voi ehdottaa myös muuta syventävien opintojen tasoista opettajankoulutusta tukevaa opintojaksoa. Se on sovittava ennakkoon opettajan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan opintojaksot

Suoritettava 4 opintojaksoa
Kasvatustieteiden yksikkö