x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuoret ja nuorisotyö, 20–40 op

Osaamistavoitteet

Teemaopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti nuoruuteen liittyvää teoriaa ja tutkimusta ennen ja nyt. Lisäksi opiskelija on perehtynyt siihen, mitä nuorisotyön asiantuntijuuteen sisältyy sekä miten teoreettista, tutkimuksellista ja monitieteellistä tietoa on käytetty nuorisotyön kysymysten selvittämisessä.

Sisältö

Teemaopintojen opintojaksot sopivat sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti. Muiden tutkinto-ohjelmien ja yksikköjen opiskelijat voivat koota sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvistä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnoista (ks. opintojaksot ”Sosiaalitieteiden alat I ja II-”kokonaisuuksista) sekä näistä ”Nuoret ja nuorisotyö”-teemaopinnoista mieleisensä valinnaisen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintojen kokonaisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Nuoret ja nuorisotyö

Suoritettava 20–40 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö