x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointipalvelut, 15–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvointivaltion palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmiä, niiden muutoshaasteita ja järjestämistä julkisen vallan ja yritysten toimin Suomessa ja Euroopassa, joiden demografiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttavat kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin edellytyksiin. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisten järjestelmien perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Hän tuntee aihetta koskevaa sosiaalitieteellistä tutkimusta ja osaa soveltaa erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia palvelu- ja toimeentuloturvajärjestelmien arviointiin ja kehittämiseen.

Sisältö

Teemaopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka sopivat sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin. Opiskelija voi valita jaksot vapaasti. Opintojaksot kuuluvat myös Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmaan. Hyvinvointipalvelujen muutos- ja murrosvaiheet, palvelujen järjestäjät, järjestämistavat, yksityinen ja julkinen sektori hyvinvointipalveluissa sekä arviointi- ja toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö