x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puhekasvatus ja vokologia, 60 op

Osaamistavoitteet

Puhekasvatuksen ja vokologian opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti puheen ja äänen harjoitustraditioita, asennoituu puheen ja äänen harjoittamiseen tutkimusperustaisesti, osaa tunnistaa puheen ja äänen ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä, osaa kehittää puheteknisiä taitojaan ja puheilmaisuaan ammattilaistasolle, esim. opettajan tai muiden puheammattien vaatimuksia vastaaviksi, osaa tutkia puhetta ja ääntä akustisesti, instrumentaalisesti ja perkeptuaalisesti sekä toimia puhekasvattajana. Puhekasvatus voi toteutua toisaalta jokaisen opettajan työssä, toisaalta puhetekniikan kouluttajana toimimisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Avoimessa yliopisto-opetuksessa on kokonaisuudesta tarjolla puhetekniikan ja vokologian opintokokonaisuus 40 op. Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille on tarjolla rajoitettu määrä opiskelupaikkoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Puhekasvatus ja vokologia

HUOM! Avoimessa yliopisto-opetuksessa on mahdollista suorittaa puhetekniikan ja vokologian opintokokonaisuus 40 op
Kasvatustieteiden yksikkö