Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää Yrityksen taloudellinen toimintaympäristö -kokonaisuudessa hankkimaansa osaamista eri tyyppisiä veroja koskevasta sääntelystä ja saa laaja-alaisen kokonaiskuvan vero-oikeudesta. Opiskelijalla on riittävä verotuksen aineellisoikeudellinen asiantuntemus kandidaatintutkielman laatimiseen tutkimuskohteekseen valitsemaltaan vero-oikeuden alalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Vero-oikeuden erikoistumisopinnot

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op. Kokonaisuuden voi koostaa vapaasti haluamistaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu