x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Vakuutus ja riskienhallinta, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja teoriat. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vakuutus ja riskienhallinta

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op
School of Management