Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakaslähtöinen markkinointi, 25 op

Osaamistavoitteet

Asiakaslähtöinen markkinointi -moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan pohjautuvan asiakaslähtöiseen ajatteluun, jonka ytimenä on asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen. Opiskelija hallitsee moniulotteisen markkinoinnin keskeisen käsitteistön ja osaa soveltaa sitä erilaisissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Asiakaslähtöinen markkinointi

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
KATMAA12 Markkinointiviestintä, 5 op
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS
Johtamiskorkeakoulu