x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ruotsi opetettavana aineena (väh. 60 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Language, Translation and Literary Studies
avaa kaikki

Ruotsi opetettavana aineena (väh. 60 op)

Suoritettava perusopinnot 30 op sekä aineopinnot 30 op
Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
School of Language, Translation and Literary Studies