x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus, 20–50 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa joko 20 opintopisteen (perustaso) tai 50 opintopisteen (jatkotaso) laajuiset opinnot.

Opintokokonaisuuden 20 opintopisteen laajuiset opinnot suoritettuaan opiskelija

-pystyy keskustelemaan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä aiheista venäjäksi
-pystyy tuottamaan oikein venäjän äänteet ja perusintonaatiot
-osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
-tuntee venäjän kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
-tuntee kieliopin peruskäsitteistön
-ymmärtää yleiskielisiä tekstejä sanakirjoja ja muita tietolähteitä apunaan käyttäen
-tuntee Venäjän historian ja kulttuurin keskeisiä tapahtumia ja käsitteitä
-tuntee tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa toimia ryhmässä

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi opintokokonaisuuden 50 opintopisteen laajuisena suoritettuaan opiskelija

-pystyy käyttämään sekä suullisesti että kirjallisesti tilanteeseen sopivaa venäjän kieltä ja osaa tuottaa venäjänkielistä tekstiä
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden perusteoksia ja niiden syntykontekstin
-osaa selittää Venäjän historian ja kulttuurin keskeisiä tapahtumia ja käsitteitä
-ymmärtää nyky-Venäjän yhteiskunnallisia ilmiöitä

Sisältö

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus on tarkoitettu muiden kuin Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille sekä niille Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille, jotka eivät tarvitse aineenopettajan pätevyyttä.

Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuuden suorittaville yksikön yhteiset opinnot eivät ole pakollisia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintokokonaisuutta opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää (B3) vastaavia tietoja ja erinomaista suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heidät valitaan opintoihin. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö