x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiset jatkokoulutusopinnot, 20–30 op

Osaamistavoitteet

Yhteiset jatkokoulutusopinnot kootaan a) yliopiston tieteenalayksiköille tarjoamista yleisistä jatko-opintokursseista ja yksikön tohtoriohjelmien tarjoamista kursseista sekä b) yksikön yhteiseen jatkokoulutusseminaariin (= YKY-seminaari) osallistumisesta. Opiskelijoilta edellytetään Tutkimusetiikan ja Tieteenfilosofian kurssien suorittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yhteiset jatkokoulutusopinnot

Suoritetaan ohjaussopimus/HOPS:in mukaisesti, lisätietoja: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/opetussuunnitelma/psykologia.html
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö