x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentamenetelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja

Osaamistavoitteet

Laskentamenetelmiin suuntautuvat syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee keskeiset laskentamenetelmät,
• osaa ratkoa käytännön tilanteissa ilmeneviä laskennallisia ongelmia suunnittelemalla ja toteuttamalla tehokkaita algoritmeja,
• tuntee algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset.

Sisältö

Laskentamenetelmiin suuntautuvissa opinnoissa opiskelija voi koota itseään kiinnostavan valikoiman laskentamenetelmien perusteita tai niiden ohjelmointitoteutuksia käsittelevistä opintojaksoista.

Edellytykset

Opiskelijan on hankittava itselleen ennen kaikkea hyvä ohjelmointitaito. Lisäksi tarvitaan teoreettisempia valmiuksia, joita saadaan suorittamalla valinnaisina opintoina matematiikan ja/tai tilastotieteen opintoja. Niitä kannattaa sisällyttää jo kandidaatin tutkintoon.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Laskentamenetelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja

Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 5 op
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS43 Recommender Systems, 10 ECTS
Informaatiotieteiden yksikkö