x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset aineopinnot, 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Tutkinto-ohjelman valinnaiset aineopinnot

Suoritettava 10 opintopistettä
Valinnaisiksi aineopinnoiksi opiskelija voi ottaa esimerkiksi kaksi opintojaksoa media- ja kulttuurintutkimuksen tai puheviestinnän opintokokonaisuudesta tai opintojakson JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin tai valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevia teatterityön tutkinto-ohjelman opintojaksoja tai vaihdossa suoritettuja opintoja. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain yhden valinnaisen aineopintojen opintojakson (5 op).
JOVVAL Aineopintojen muu valinnainen opintojakso, 5–10 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö