x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA Kuvajournalismin opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Kuvajournalismin opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee itsenäisen työskentelyn ja yhteistyön perustaidot kuvajournalistisissa tehtävissä sanoma- ja aikakauslehdessä ja monimediaympäristössä. Hän on perehtynyt journalistisen kuvan uusiin muotoihin ja julkaisualustoihin, niiden vaatimaan ajatteluun, ammattikäytänteisiin sekä käytännön taitoihin ja hän hallitsee lehtitaiton ja infografiikan perusteet ja keskeisimmät ohjelmistot.

Sisältö

Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat opintojaksojen JOVKA1-5 lisäksi opintojakson JOVA19 Harjoittelu (5 op). Opintojaksot koostuvat kuvajournalismin ammattikäytäntöön ja sen kriittiseen pohdintaan, tuottamiseen ja tutkimukseen johdattavista luennoista, analyyseistä ja käytännöllisistä harjoituskursseista.

Edellytykset

Kuvajournalismin kurssien (JOVKA2-JOVKA5) pienryhmäopetukseen etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän ja kuvajournalismin valinnaisten opintojen näyttökokeen kautta valitut opiskelijat.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Kuvajournalismin opintokokonaisuus

Opintojaksojen JOVKA1-5 lisäksi opiskelijat suorittavat JOVA19 Harjoittelu (5 op). Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain 5 op.
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op
JOVKA5 Kuvan uudet muodot, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö