x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus, 0–25 op

Osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintokokonaisuuden jaksot suorittaneella opiskelijalla on kattava ymmärrys toisen kielen oppimisen ja opettamisen keskeisistä teoreettisista ja käytännöllisistä kysymyksistä. Hän tunnistaa ja osaa analysoida niitä suomen kielen ilmiötä, jotka ovat suomea oppivien näkökulmasta haastavia. Lisäksi hän tuntee toisen ja vieraan kielen kielitaidon arvioinnin periaatteet sekä osaa analysoida kielitaidon käsitettä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Sisältö

Jokainen suomen kielen opettaja kohtaa nykyään työssään suomea toisena kielenä puhuvia oppilaita. Suomea opetetaan toisena kielenä peruskouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa, korkeakouluissa ja monissa muissa oppilaitoksissa. Suomea opetetaan paljon myös Suomen rajojen ulkopuolella: Suomen kielen ja kulttuurin opetusta annetaan yli sadassa ulkomaisessa yliopistossa ja korkeakoulussa. Suomen monikulttuuristuminen ja monikielistyminen aiheuttaa myös sen, että S2-asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän myös hallinnon piirissä: eri oppilaitoksissa koulutuksen ja opetuksen suunnittelutehtävissä ja muissa yhteiskunnan hallinnollisissa tehtävissä. Kaikkiin näihin tehtäviin tarvitaan luonnollisesti sellaisia suomen kielen ammattilaisia, joilla on vankka kielitieteellinen pohjakoulutus mutta jotka ovat perehtyneet myös suomeen toisena ja vieraana kielenä. Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintokokonaisuus sopii näin ollen erikoistumisalueeksi erityisesti niille opiskelijoille, jotka tähtäävät opettajiksi. Se on kuitenkin hyödyllinen myös muille kieliammattilaisille. Tutkintotodistukseen saa pyynnöstä erillisen merkinnän suomi toisena ja vieraana kielenä -alaan erikoistumisesta, jos suorittaa tämän alan erikoistumiskursseja vähintään 20 opintopisteen verran.

Opintokokonaisuuden voivat suorittaa myös muut kuin suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat, vaikka he eivät suorittaisi suomen kielen syventäviä opintoja muuten. Etusija kursseille on suomen kielen omilla opiskelijoilla, mutta muille opiskelijoille on varattu muutama paikka kaikilta kursseilta. Opintokokonaisuuden voi suorittaa myös täydennyskoulutuksena. Täydennyskoulutukseen osallistuvilta edellytetään, että he ovat suorittaneet vähintään suomen kielen perusopinnot.

Opinnot aloitetaan opintojaksolla SUOV1 toisen kielen oppiminen ja opetus, jonka jälkeen voi vapaasti jatkaa muille opintojaksoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintojaksoista annetaan arviointi asteikolla 1-5, lukuun ottamatta harjoittelua, joka arvioidaan pelkästään hyväksytyksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus

Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö