x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVCU Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuudessa tarkastellaan median ja kulttuuristen esitysten merkityksiä ja tuotantoa yhteiskunnassa. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia ymmärtää median ja kulttuurin teknologis-taloudellisia ja poliittisia kytköksiä sekä analysoida kentällä tapahtuvia muutoksia. Eri opintojaksoissa perehdytään monipuolisesti ja ajankohtaista tutkimusta hyödyntäen medioitumisen ja toiminnan, tilan, julkisuuden tuottamisen, tuotannon rakenteiden, esittämisen ja identiteetin sekä kerronnallisuuden kysymyksiin. Kokonaisuutta jäsentävät monitieteinen orientaatio ja valtakriittinen lähestymistapa. Kunkin opintojakson keskeisenä ulottuvuutena on aihealuetta koskevaan ajatteluun perehdyttäminen ja tutkimuksen lähtökohtien pohdinta. Kokonaisuus etenee rakenteellisten kysymysten tarkastelusta kohti tarkkarajaisempia erittelyjä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö