x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus, 35 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa soveltaa tietokoneavusteisia opetusmenetelmiä omassa opetustyössään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus

Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5–10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Valinnaiset opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Valitaan esimerkiksi seuraavista
Informaatiotieteiden yksikkö