x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, 20–30 op

Osaamistavoitteet

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi –teemakokonaisuuden (30 op) suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen kokonaiskuva henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija tuntee keskeisen työntekijöiden asemaa yksityisellä ja julkisella sektorilla koskevan oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen yritysten menestymiselle sekä hahmottaa henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa myös tunnistaa ihmisten vuorovaikutukseen, työmotivaatioon ja hyvinvointiin vaikuttavia olennaisia tekijöitä. Teemakokonaisuuden kaikki jaksot ovat aineopintotasoisia ja kokonaisuutta voidaan suositella kaikille henkilöstöhallinnon tehtäviin tähtääville. Kokonaisuus tukee hyvin esimerkiksi yrityksen johtamisen tai hallintotieteiden opintoja.

Sisältö

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi (30 op) -teemakokonaisuudessa tarkastellaan monipuolisesti organisaatioiden inhimillisiä voimavaroja työlainsäädännön, henkilöstöjohtamisen, organisaatiokäyttäytymisen, työhyvinvoinnin sekä työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen, 5 op
Johtamiskorkeakoulu