x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamiskorkeakoulu, KTM, viestintä- ja kieliopinnot, 10 ECTS

Sisältö

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (10 op):

- Advanced English Business Communication 4 op tai Fördjupad kurs i skriftlig och muntlig affärskommunikation 4 op*)
- KTK-tutkintoon kuuluneen toisen vieraan kielen vaativamman tason opintoja 4 op
- puheviestinnän opintojakso 2 op

*) Oikeustieteiden opiskelijat suorittavat lakienglannin ja lakiruotsin kurssit, molemmat kaksi opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulu, KTM, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritettava 10 opintopistettä
Englannin ja ruotsin kielten opintojaksot 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
Suoritetaan englantia tai ruotsia 4 op, paitsi oikeustieteiden opiskelijat 2 x 2 op
Toinen vieras kieli 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
Opiskelija jatkaa KTK-tutkinnon toisen vieraan kielen opintoja taitotasolla A2-B2 (III-kurssi tai ylempi)
KKSA3 Saksa III, 4 op
KKSA4 Saksa IV, 4 op