x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monimediajournalismi, 10 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet toimitustyöskentelystä monimediaalisessa toimituksessa, osaa versioida juttujaan eri jakelukanaviin ja ottaa huomioon niille ominaisen kerronnan erityispiirteet.

Sisältö

Osakokonaisuuteen sisältyvät kurssit JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi,JOVA15 Radiojournalismi ja JOVA16 Televisiojournalismi, jotka tekevät teemaallista yhteistyötä.

Edellytykset

Vain journalistiikan opiskelijoille.
Edeltävät suoritukset: Journalismin perusteet, Visuaalisen journalismin perusteet ja Uutisjournalismi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Monimediajournalismi

JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi, 4 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 3 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 3 op (2.slk / 2.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö