x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen sopimus- ja työoikeudellisen sääntelyn. Opiskelija hallitsee työsuhteen asiakirjojen ja erilaisten sopimusten laatimisen sekä ymmärtää oikeudellisten riskien hallinnan merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi sopimus- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Sopimus- ja henkilöstöoikeus

KATYVA36 Liike- ja työsopimukset, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu