x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rahoitusoikeus, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pankkitoimintaa, rahoitusmarkkinoita ja tilintarkastusta koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija ymmärtää arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyvät velvollisuudet ja osaa varautua oikeudellisiin riskeihin rahoitusmarkkinoilla. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi rahoitus- ja pankkisektorin tehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rahoitusoikeus

KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu