x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti jonkun tietojenkäsittelyopin erityisalueen tuloksia ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija suunnittelee erityisalueen opintonsa vastuuhenkilön kanssa.

Sisältö

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa opiskelija voi rakentaa itselleen haluamansa osaamisprofiilin valitsemalla valinnaiset opinnot tarkoituksen mukaisella tavalla. Mahdollisia osaamisprofiileja ovat esimerkiksi:

- laskentamenetelmät,
- organisaatioiden tietojärjestelmät sekä
- tietokannat ja tiedonhaku.

Näihin soveltuvat opintojaksot on kuvattu alla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin syventävät opinnot

Tietojenkäsittelyopin syventävät opinnot 40– op
Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Katso suositellut kokonaisuudet.
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS21 Graduseminaari, 5 op
TIETS17 Requirements Engineering, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS36 Tutkimusprojekti, 1–10 op
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
ITIS14 Web-tutkimus, 5 op
TIETS43 Recommender Systems, 10 ECTS
Laskentamenetelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja
Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 5 op
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS43 Recommender Systems, 10 ECTS
Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvien syventäviä opintoja
Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla ITIS11 ja ITIS16.
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS36 Tutkimusprojekti, 1–10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 5 op
ITIS14 Web-tutkimus, 5 op
TIETS43 Recommender Systems, 10 ECTS
Informaatiotieteiden yksikkö