x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monimateriaalinen käsityö, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys käsityöstä monimateriaalisena oppiaineena osana taito- ja taideaineiden kokonaisuutta. Opiskelijalla on riittävät teknologiset, ilmaisulliset ja muotoilulliset käsityötaidot, jotta hän pystyy toimimaan käsityökasvatuksen asiantuntijana ja toteuttaa oppiainerajat ylittäviä, oppilaslähtöisiä, ilmiöpohjaisia opetuskokonaisuuksia tutkivan oppimisen lähtökohdista, yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Monimateriaalinen käsityö

KASLOE6.1 Tekninen työ, 5 op
KASLOE6.2 Teknologiakasvatus, 5 op
KASLOE6.3 Käsityöilmaisu, 5 op
KASLOE6.4 Käsityömuotoilu, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö