x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä, 35 op

Osaamistavoitteet

Terveydenhuoltoalan tulkkausviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia terveydenhuoltoalan ammattimaisena tulkkina. Hän tuntee terveydenhuoltoalan käännös- ja tulkkausviestinnän toimintakentän ja eri maiden kulttuurihistorialliset terveysalan diskurssit ja osaa käsitellä niitä vertailevasta näkökulmasta. Hän tuntee lääketieteen kielen erityispiirteet ja sekä alan termistöä. Opiskelija ymmärtää lääke- ja hoitoalojen termien ja ilmausten roolin terveydenhuoltoalan viestinnässä, osaa ratkaista tämän erikoisalan tulkkaus- ja käännösviestintään liittyviä käännösongelmia ja hallitsee erikoisalojen viestintään liittyvät tiedonhankintamenetelmät.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö