x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Molekyylibiologian syventävät opinnot, 73–75 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee tiedot geneettisen informaation rakenteesta
- ymmärtää prosesseja, joiden avulla geneettistä informaatiota käytetään biologisissa toiminnoissa
- kykenee mitattaamaan ja analysoimaan ilmiöitä molekyylitasolla ja soveltamaan mittaustuloksiin tilastotieteen menetelmiä
- kykenee muokkaamaan geneettistä informaatiota
- kykenee toimimaan molekyylibiotieteellisissä tutkimusympäristöissä ja alan asiantuntijatehtävissä

Sisältö

Opintosuunnan pakolliset opinnot antavat vankat tiedot geneettisen informaation rakenteesta ja geneettisen informaation käytöstä. Pakollisiin opintoihin sisältyy tilastotieteen jatkokurssi.

Valinnaiset opinnot antavat mahdollisuuden laajentaa osaamista opiskelijan haluamalle alueelle. Pakolliset opinnot muodostavat erinomaisen kokonaisuuden esimerkiksi bioteknologian, terveyden teknologian tai bioinformatiikan alan valinnaisten opintojaksojen kanssa. Valinnaisten opintojen avulla opintoja voidaan painottaa joko teoria- tai laboratorio-opintoihin.

Osa opiskelusta, mm. pro gradu -tutkielman kokeellinen osa, voidaan suorittaa ulkomailla esimerkiksi ERASMUS-ohjelman yliopistoissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4300 Genes and Genomes, 10 ECTS
BTK4311 Gene Expression, 10 ECTS
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi, 3–5 op
BTK4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
BioMediTech