x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Soluteknologian syventävät opinnot, 69–71 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää solu- ja kudosteknologian teorian ja menetelmien perusteet. Opiskelija hallitsee keskeiset tieteenalan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä omaan työskentelyynsä. Opiskelija osaa käyttää tilastollisia menetelmiä tutkimustulostensa luotettavuuden tarkastelussa.

Sisältö

Oppimisessa yhdistetään luonnontieteiden biologiaa ja bioteknologiaa insinööri- ja biomateriaalitieteisiin. Soluteknologiassa muokataan soluja kemiallisten, fysikaalisten tai muiden signaalien avulla haluttuun suuntaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Soluteknologian syventävät opinnot

BTK4400 Kudosbiologia, 6 op
BTK4660 Cell Technology, 4 op
BTK4665 Embryology, 4 ECTS
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi, 3–5 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
BioMediTech