x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKYV Yleiset valmiudet, 21 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan yleiset valmiudet -osakokonaisuuden opiskelija:

1) ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää. Hän tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja sekä Tampereen yliopistossa että Tampereen teknillisessä yliopistossa. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä.

2) hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija ymmärtää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet ja tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan.

3) osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti.

4) tuntee Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman yleiset valmiudet -osakokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta. Osakokonaisuus tarjoaa opiskelijalle tutkinnon suorittamiseen tarvittavia valmiuksia ja taitoja sekä yleisiä työelämätaitoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

BioMediTech
avaa kaikki
BioMediTech