x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Yhteisten opintojen tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta. Yhteiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseen tarvittavat valmiudet ja taidot. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen käytänteet ja niihin liittyvät eettiset periaatteet.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot koostuvat yleiset valmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet–osakokonaisuuksista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
BioMediTech