x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee biokemian, molekyylibiologian, solubiologian ja bioinformatiikan perusteet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Perusopinnot

BTK1014 Solun biologian perusteet, 4 op (1.klk)
BTK1061 Basic concepts of genetics, 3–5 ECTS
BTK2045 Biokemian menetelmät, 3 op
BioMediTech