x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKK Kemian opinnot, 17 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kemian tieteenalan perusteet ja osaa soveltaa tietojaan yksinkertaisiin kemiallisiin ongelmiin.

Sisältö

Laajan kemian ja orgaanisen kemian luentokurssit sekä laskuharjoitukset. Opetuksesta vastaa TTY.

Kuuluu kokonaisuuksiin

BioMediTech
avaa kaikki

Kemian opinnot

BioMediTech