x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden (biokemia, solu- ja molekyylibiologia sekä bioinformatiikka) lainalaisuudet ja tavallisimmat alan tutkimusmenetelmät. Opiskelija kykenee monipuolisesti hyödyntämään ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Aineopinnot

BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op
BTK2020 Biomolekyylit, 6 op
BTK2025 Aineenvaihdunta, 8 op
BTK2036 Biokemian työt, 5 op
BTK2070 Rakennebiologia, 5 op
BIO2085 Bioinformatics tools, 3 ECTS
BTK2223 Basics of immunology, 5 ECTS
BTK1053 Soluviljely, 5 op
BioMediTech