x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTKYV Yleiset valmiudet, 20 op

Osaamistavoitteet

Yleiset valmiudet -osakokonaisuuden tarkoituksena on tukea ja edistää opintojen käynnistymistä ja sujuvuutta. Suoritettuaan yleiset valmiudet -opinnot opiskelija
1) tuntee Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaa hyödyntää näiden yliopistojen tietoteknisiä palveluita. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (Tietotekniikkataidot)
2) hallitsee yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa monipuolisesti ja kriittisesti hyödyntää erilaisia tietoaineistoja. Opiskelija hallitsee viittauskäytännön ja ymmärtää tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan. (Tiedonhankinnan perusteet)
3) osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti. (Kieli- ja viestintäopinnot)
4) ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää, sekä tuntee oman tutkinto-ohjelmansa ja osaa itsenäisesti ja vastuullisesti suunnitella opintojaan. Opiskelija osaa hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja kummassakin yliopistossa. Opiskelija ymmärtää oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. (Orientoivat opinnot)

Sisältö

Yleisiin valmiuksiin 20 op kuuluvat:
BTK0001 Orientoivat opinnot 2 op
BTKTERTIO Systemaattinen tiedonhankinta ja Refworks-viitteiden hallintaohjelma 0 op
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
KKSULUK2 Puheviestintätaidon perusteet 2 op
TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op
Kieliopinnot (10 op):
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
BTK5001 Vieraan kielen taito, perustaso 3 op
BTK5003 Vieraan kielen taito, jatkotaso 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

BioMediTech
avaa kaikki
BioMediTech